Jezkovice

Mateřská škola

Obecná charakteristika školy

Budova je jednopatrová. Prostory MŠ se nacházejí v přízemí, v prvním patře sídlí obecní úřad.

Vzhledem ke stáří budovy bylo v posledních letech provedeno několik úprav ve vnitřním uspořádání mateřské školy a jejím vybavení.

Třída byla doplněna novým nábytkem, byl položen nový koberec a lino. Od školního roku 2012-2013 využíváme k odpolednímu odpočinku novou lehárnu, která sousedí s jídelnou. I zde byl položen nový koberec a zakoupeno nové povlečení.

Ostatní vybavení mateřské školy hračkami, didaktickými pomůckami a tělovýchovnými pomůckami je postupně obměňováno a doplňováno tak, aby splňovalo hygienické parametry a rozvíjelo herní, rozumové a fyzické schopnosti dětí. Hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby na ně děti viděly, mohly si je samostatně brát a vyznaly se v jejich uložení.

K mateřské škole patří školní zahrada, která je travnatá s několika stromy a keři, pískovištěm, dřevěnými průlezkami se skluzavkou, kolotočem, houpačkami, koupadlem, lezecí stěnou, tabulí na kreslení, dřevěnými stoly a lavičkami. Hračky jsou umístěny v domečku na dvoře. Školní zahradu využíváme od jara do podzimu a v zimě pro hry na sněhu a se sněhem.

Mateřská škola je jednotřídní, věkové složení dětí je heterogenní s kapacitou 20 dětí. Provoz zajišťují 2 pedagogické pracovnice + 1 provozní zaměstnanec.

Vzhledem k tomu, že obec Ježkovice se nachází na úpatí Drahanské vrchoviny, poloha MŠ je využívána pro další vzdělávání dětí, zejména v oblasti environmentální výchovy.

Spolupracujeme s MŠ Ruprechtov, MŠ a ZŠ Podomí, kam pravidelně 1x za měsíc dojíždíme na divadelní představení. Spolu s touto MŠ absolvujeme i plavecký výcvik. Dále spolupracujeme se ZŠ Drnovice – nabízí účast na EKO programech školy a školní akademii.

Zde fotografická prezentace mateřské školy

Kontaktní údaje:

tel. 517 440 449 , e-mail: ms.jezkovice@seznam.cz

 

Projekt MŠ Ježkovice 22

 

 
sdílej na Facebooku Sdílej na Twitteru Sdílej na Googlu

admin :: webdesign MYLEE Design (c) 2014