Jezkovice

Zajímavosti obce Ježkovice

Jedná se o drobné sakrální památky evidované v Ústředním seznamu kulturních památek. Na katastru Ježkovic se nachází celkem 7 takových objektů, údaje o nich byly zpracovány v projektu "Sakrální stavby v mikroregionu Drahanská vrchovina". Zadavatelem projektu byl Svazek obcí "Drahanská vrchovina".

U zvoničky v Ježkovicích

Zaměření: N49°17'54,2" E 16°53'30,8" 410 m n. m.
Parcela, majitel: 749/1 - obec
Popis: Na čtvercové základně odstupňovaný pískovcový sokl ukončený římsou. Na přední straně soklu černý rytý nápis na bílé žulové desce: 

Pochválen buď svatý kříž,
na něm umřel Pán Ježíš.
Rozpomeň se duše má,
abys byla spasena.
NÁKLADEM OBCE
1860 

Na vrcholu soklu litinový kříž s polychromovanou plastikou Krista. Tělo je prověšeno ve tvaru Y, hlava mírně nakloněna k pravému rameni, bederní rouška svázána provazcem k pravému boku.

Historie stavby: nezjištěna
Mapovatel(é): Hana Druckmüllerová, Zuzana Svobodová, Vladimír Březina, Otakar Kirsch, Radek Slabotinský. Zaměřeno dne 15. 7. 2003.

U hřbitova na výjezdu z Ježkovic směrem na Drnovice

Zaměření: N49°17'43,4" E 16°54'8" 419 m n.m.
Parcela, majitel: 315/2 - obec
Popis: Základna z kamenů, na které spočívá mramorový sokl půlkruhově ukončený. V horní části soklu dvě mělké kruhové niky. Ze soklu vyrůstá ozdobný mramorový kříž bez plastiky Krista.

Historie stavby: nezjištěna
Mapovatel(é): Hana Druckmüllerová, Zuzana Svobodová, Vladimír Březina, Otakar Kirsch, Radek Slabotinský. Zaměřeno dne 15. 7. 2003.

Na hřbitově

Zaměření: N 49°17'43,4" E 016°54'06,3" 390 m n.m.

Parcela, majitel: 315/2 - obec
Popis: Z odstupňované základny vyrůstá pískovcový sokl. Na přední straně v soklu rytý nápis: Dokonáno jest! Na zadní straně: 1884. Sokl ukončen vyloženou profilovanou římsou, ze které vyrůstá kříž s litinovou plastikou Krista. Tělo je prověšeno ve tvaru Y, hlava mírně nakloněna k pravému rameni, bederní rouška svázána provazcem k pravému boku. Plastika natřena šedou barvou. Nad hlavou Krista nápisová tabulka INRI.

Historie stavby: nezjištěna
Mapovatel(é): Vladimír Březina, Otakar Kirsch, Radek Slabotinský. Zaměřeno dne 8. 10. 2003.

Ve středu obce, naproti OÚ

Zaměření: N 49°17'55,0" E 016°53'30,6" 410 m n.m.
Parcela, majitel: 749/1 - obec
Popis: Jednoduchá čtyřboká stavba zakončená profilovanou římsou, ze které vychází sedlová střecha zakončená křížem. Po stranách prolomena polokruhově zaklenutými okenními otvory. Z boční strany vchod. Na čelní straně polokruhově zaklenutá nika s obrazem sv. Floriána. Ve věži zavěšen zvon.
Materiál: kámen, cihly, omítka, krytina.

Historie stavby: nezjištěna
Mapovatel(é): Vladimír Březina, Otakar Kirsch, Radek Slabotinský. Zaměřeno dne 8. 10. 2003.

Ve středu obce, nedaleko od OÚ

Zaměření: N 49°17'53,1" E 016°53'32,7" 408 m n.m.
Parcela, majitel: 749/1 - obec
Popis: Pomník obětem I. světové války. Na trojstupňové pískovcové základně spočívá vlastní pomník sestávající se z pískovcové plastiky ženy s dítětem. Žena stojí u velké pískovcové desky s rytým černým nápisem: 

VÁŠ ODKAZ NEJDRAŽŠÍ TOŤ VÍRA V NÁS 1914 – 18

Na dalších deskách vyryty jména obětí války.

Historie stavby: nezjištěna
Mapovatel(é): Vladimír Březina, Otakar Kirsch, Radek Slabotinský. Zaměřeno dne 8. 10. 2003.

Na konci obce směrem na Ruprechtov

Zaměření: N 49°18'24,7" E 016°53'04,1" 450 m n.m.
Parcela, majitel: 580/2 – Korevaarová Gabriela a spol., Ježkovice čp. 165
Popis: Pomník obětem II. světové války. Na obdélné základně deska s opracovaných kamenných kvádrů obdélného tvaru, v horní části mírně nepravidelně skosená. Na přední straně vsazena mramorová deska obdélného tvaru s maiuskulním nápisem: 

NA TOMTO MÍSTĚ VZTYČILI OKUPANTI 9.5.1945 BÍLÝ PRAPOR NA ZNAMENÍ KAPITULACE

Kamenné kvádry zalévané do pískové drti.

Historie stavby: nezjištěna
Prameny: Národní památkový ústav v Brně, evidenční list nemovité kulturní památky, Ježkovice, č. 3657
Mapovatel(é): Vladimír Březina, Otakar Kirsch, Radek Slabotinský. Zaměřeno dne 8. 10. 2003.

V lese cca 5 km od Ježkovic směrem na Ruprechtov

Zaměření: N 49°17'53,4" E 016°53'33,5" 451 m n.m.
Parcela, majitel: nezjištěno
Popis: Pomník sovětským letcům v lese směrem na Ruprechtov. Betonový blok obložený žulovými deskami. Na přední straně čtyřmi čepy připevněna umělohmotná deska s nápisem: 

NA VĚČNOU PAMĚŤ SOV. LETCUM KTEŘÍ BOJOVALI ZA NAŠE OSVOBOZENÍ OD FAŠISTICKÝCH OKUPANTU. V TĚCHTO MÍSTECH 25.4:1945 POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY ČLENOVÉ SOV. BOMBARDOVACÍHO LETADLA A-20-Ž LETEC-POR. A. A. VĚTROV A STŘ. - RADISTA V. A. OSLOPOV. ČEST JEJICH PAMÁTCE OBČANÉ RUPRECHTOVA – REDAKCE „Z" 78"

Historie stavby: nezjištěna
Mapovatel(é): Vladimír Březina, Otakar Kirsch, Radek Slabotinský. Zaměřeno dne 8. 10. 2003.

 

 
sdílej na Facebooku Sdílej na Twitteru Sdílej na Googlu

admin :: webdesign MYLEE Design (c) 2014