Jezkovice

MÍSTNÍ KNIHOVNA JEŽKOVICE

Adresa: Ježkovice 31, 683 04 Ježkovice
Knihovna se nachází v kanceláři obecního úřadu v 1. patře.

E-mail: mkjezkovice@centrum.cz

Knihovnice: Mgr. Lenka Ondráčková

Zřizovatel: Obec Ježkovice

Evidenční číslo knihovny: 4302/2002

PŮJČOVNÍ DOBA
pondělí  13.00 - 17.00
středa    13.00 - 18.00

VEŘEJNÝ INTERNET
pondělí         13.00 - 17.00
středa           08.00 - 12.00
                      13.00 - 18.00

ONLINE KATALOG: https://www.library.sk/arl-vy/cs/index/?ok=Ulo%C5%BEit&src=vy_us_cat-44&ictx=vy

Pro aktuální informace sledujte náš FB: https://www.facebook.com/knihovna.jezkovice/

 

HISTORIE KNIHOVNY

První zmínky o knihovně jsou podle kroniky z třicátých let 20. století. Po válce byly v obci dvě knihovny: Obecní knihovna v hostinci u pana J. Ratislava, která měla 922 svazků a Gottvaldova knihovna, která měla 222 svazků. V padesátých letech postupně zůstala Obecní knihovna, která půjčovala po celý rok jednou týdně. Její knihovní fond se postupně rozšiřoval.

Od roku 1990 je zřizovatelem Místní knihovny Obec Ježkovice. Knihovna se několikrát stěhovala a od roku 1994 má sídlo v budově školy, v prvním patře společně s Obecním úřadem. V knihovně je 3177 svazků, z toho naučné literatury 425 a krásné 2752. Vedle knihovnických a informačních služeb nabízí také internet pro veřejnost. Od roku 1997 spolupracuje knihovna s Knihovnou Karla Dvořáčka ve Vyškově, mj. na distribuci knih v rámci výměnného fondu.

Podle zákona č. 257/2002 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), byla Místní knihovna Ježkovice zapsána do evidence knihoven Ministerstva kultury České republiky.

 
sdílej na Facebooku Sdílej na Twitteru Sdílej na Googlu

admin :: webdesign MYLEE Design (c) 2014